Service, garantie en klachten

Bij Isolatie Company staan we voor een goede service en een prettige manier van werken. Ook een goede communicatie naar u als onze klant hoort daarbij. Daarom vindt u op deze pagina meer informatie over de garantie die wij bieden en de klachtenregeling die wij hanteren. Heeft u over één van deze zaken nog vragen? Neem dan contact met ons op, we staan u graag te woord.

Garantie isolatie

Isolatie Company geeft u 10 jaar garantie op alle door ons uitgevoerde werkzaamheden en geleverde materialen. U ontvangt van ons een schriftelijk document, waarin de exacte garantieregeling omschreven staat. De garantie geldt voor zowel het toegepaste isolatiemateriaal als voor de wijze van aanbrengen en is overdraagbaar aan een eventuele volgende eigenaar.

Isolatie Company is een door het Instituut voor Keuring en Onderzoek van Bouwmaterialen (IKOB) en BV Kwaliteitsverklaringen Bouw (BKB) gecertificeerde onderneming en beschikt over het ATG-certificaat. Hiermee voldoen we aan strenge richtlijnen. Daarnaast werken we volgens een KOMO procescertificaat, hét nationale keurmerk voor de bouwsector, door VROM geaccepteerd als bewijs dat aan het Bouwbesluit wordt voldaan. Kijk voor meer info op www.ikobbkb.nl. Dit geeft u garanties ten aanzien van de kwaliteit van de producten en onze vakkundigheid.

 • Procescertficaat
 • KOMO attest (productcertificaat)
 • ATG-certificati

Klachtenregeling

Het is maar al te waar: waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. De werkorganisatie van Isolatie Company vormt daarop geen uitzondering. Natuurlijk stellen we alles in het werk om klanten goed te bedienen en vergissingen te vermijden, maar in de praktijk kan het toch voorkomen dat we wel eens een steekje laten vallen. Overkomt het u, voelt u zich benadeeld of slecht behandeld door onze medewerkers? Laat het ons dan weten. Wij doen er alles aan om uw klacht zo goed mogelijk af te handelen.

Isolatie Company kent een procedure voor de afhandeling van klachten. Het gaat daarbij om klachten over de wijze waarop de organisatie heeft gehandeld of over iets dat juist is nagelaten. Het kan ook zijn, dat u niet tevreden bent over het optreden van een individuele medewerker, of dat van een medewerker van een bedrijf dat in opdracht van Isolatie Company heeft gehandeld.
De klachtenafhandelingsprocedure is in het leven geroepen omdat Isolatie Company het belangrijk vindt om gerezen problemen zo snel en goed mogelijk uit de wereld te helpen.

Om uw klacht goed in behandeling te nemen, hanteren wij de volgende procedure.

1. Indienen van een formele klacht
Indien u een klacht wenst in te dienen over de dienstverlening van Isolatie Company dient u dit schriftelijk te doen. U kunt hiervoor gebruik maken van het klachtenformulier hieronder. U dient dit formulier volledig in te vullen en vervolgens te sturen naar:

Isolatie Company
T.a.v. Klachtenafhandeling
Rietwaard 32
5236 WC 's-Hertogenbosch

2. Is uw klacht ontvankelijk?
Isolatie Company zal uw klacht in behandeling nemen indien u het formulier volledig heeft ingevuld. Wij zullen uw klacht niet in behandeling nemen in de volgende situaties:

 1. Klachten die niet voldoen aan de vereisten zoals beschreven bij punt 1;
 2. Algemene klachten over de regelgeving;
 3. Klachten over het algemeen beleid of verklaringen;
 4. Klachten over feiten waarover eerder een klacht is ingediend, die al correct werd behandeld;
 5. Klachten over feiten die langer dan vier weken voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden.
 6. Klachten over zaken die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure;
 7. Klachten die kennelijk ongegrond zijn
 8. Klachten waarbij u geen belang kan aantonen; bij gegronde twijfel dient Isolatie Company u te vragen zijn/haar belang aan te tonen.

3. Bevestiging ontvangst klacht
Isolatie Company bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen 10 werkdagen na ontvangst. De ontvangst wordt per brief gemeld. In het schrijven zal Isolatie Company de datum van ontvangst van de klacht melden alsmede de te volgen procedure. Indien een klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt u door middel van een gemotiveerd schrijven op de hoogte gebracht. Indien u na 10 werkdagen geen reactie heeft ontvangen, hebben wij u klacht niet ontvangen. Wij verzoeken u dan direct contact met ons op te nemen.

4. Klachtenonderzoek
Isolatie Company stelt een intern onderzoek in. Het kan zijn dat u wordt uitgenodigd de situatie mondeling toe te lichten.

5. Afronding klacht
Wanneer het onderzoek is afgerond en hieruit blijkt dat er binnen of namens Isolatie Company een fout is gemaakt, wordt uw klacht gegrond verklaard. Dat betekent dat u in het gelijk wordt gesteld. Isolatie Company zal u dan laten weten op welke manier de fout zal worden hersteld en binnen welke termijn. Wijst het interne onderzoek uit dat er géén fouten zijn gemaakt, wordt de klacht ongegrond verklaard. In beide gevallen ontvangt u schriftelijk bericht van de uitkomst.
Hiermee is de klachtenprocedure van Isolatie Company afgerond. Mocht het zo zijn dat uw klacht ongegrond is verklaard zodat u en Isolatie Company het oneens blijven, dan staat het u vrij een procedure aan te spannen en de geschillencommissie te vragen een ultiem oordeel over het geschil te vellen. Wij zijn hiervoor aangesloten bij de VENIN-geschillencommissie. Kijk voor meer informatie op www.venin.nl/geschillenregeling.html.

Download hier het klachtenformulier

Direct contact

Isolatiecompany

073-6315000

info@isolatiecompany.nl

Rietwaard 32
5236 WC 's-Hertogenbosch

KvK nummer: 16078945
BTW nummer: 803847609B01
Facebook
Twitter

Voordelen van isoleren

 • Lage energiekosten
 • Comfortabel wonen
 • Hogere woningwaarde
 • Milieuvriendelijk
 • Goed voor uw gezondheid
 • 15 Jaar garantie